Skade

I forbindelse med at TV2 har undersøkt problematikken med hodeskader i ishockey, har de funnet ut at det er flere klubbledere som ikke kjenner til at skader oppstått i forbindelse med trening/kamp skal meldes til Forsikringsselskapet Gjensidig. Digitalt skademeldingsskjema finner du på vår nettside:www.hockey.no/administrasjon/lisensogforsikring/Sider/lisensogforsikring.aspx.

Alle lisensierte spillere i ishockey er forsikret i Gjensidige. Spillere som blir skadet bør for egen helses skyld melde skaden inn til Gjensidige. Selv om ikke skaden er alvorlig nå, kan det føre til senskader som kan relateres til en hendelse tilbake i tid. Derfor er det viktig at skader meldes inn når den inntreffer. I tillegg kan man ved Idrettens Skadetelefon kunne få råd og veiledning innenfor åpningstiden (09.00 – 21.00). Det er viktig at klubben følger opp spilleren slik at denne melder inn skaden.

Idrettens Skadetelefon:

Telefon nr. 02033

Hjemmeside: www.idrettshelse.no

Les mer på www.hockey.no/administrasjon/lisensogforsikring/Sider/lisensogforsikring.aspx

Legg igjen en kommentar

Ishockeyklubb som spiller ishockey i Oslo